Dvogodišnja ugovorna garancija

 

Dvogodišnja ugovorna garancija  |  Garancija na boju  |  Garancija protiv korozije  |  Peugeot servisi

Kupovina i održavanje vozila nekada su zadavali mnogo problema. Sada možete da se opustite. Vaše brige - brine Peugeot! Lakše do vozila, a vožnja postaje pravo uživanje. Peugeot je kreirao paletu usluga da bi ste Vi bili zadovoljni.
Uslovi dvogodišnje garancije Za vozila PEUGEOT proizvođač daje dvogodišnju garanciju za sve greške u konstruisanju ili materijalima, bez obzira na pređene kilometre, od dana isporuke vozila. Datum isporuke je naveden u "Garantnoj potvrdi" koja je predata kupcu uz vozilo. Ugovorna garancija proizvođača, Automobiles PEUGEOT, dodaje se zakonski definisanoj garanciji određene države.

Garancija pokriva:

• besplatnu popravku ili zamijenu dijelova (dijelovi i rad za koje je proizvođač ili njegov zastupnik utvrdio da su neispravni, uz napomenu da se popravka ili zamijena mogu obaviti upotrebom novih dijelova, novih sklopova ili standardnom zamijenom prema proceni proizvođača ili njegovog predstavnika.
• troškove otklanjanja kvara na mjestu gde se kvar dogodio ili vuču na udaljenosti od najviše 100 km do najbližeg servisnog mesta mreže PEUGEOT, ako se kvar pokriven garancijom dogodio u zemlji u kojoj proizvođač, Automobiles PEUGEOT, ima ovlaštenog predstavnika.

Uslovi primjene garancije:

Ova garancija važi pod uslovom da je obavljen prvi servis u garantnom roku, prema navodima u servisnoj knjižici, u jednom od Ovlaštenih Servisa mreže PEUGEOT. Radovi u prvom servisu u garantnom roku su besplatni ako Serviseru uručite potreban dokument iz knjižice "Redovni servisi Peugeot" (kupon prvog servisa u garantnom roku).

Garancija se primjenjuje pod uslovom:

• da je vozilo uvijek popravljano i još uvijek se popravlja u Ovlaštenim Servisima PEUGEOT.
• da su redovni servisi navedeni u knjižici "Redovni servisi Peugeot" bili pravovremeno obavljeni u Ovlaštenim Servisima ove mreže.

Garancija prestaje da važi:

• ako su na vozilo ugrađivani dijelovi ili oprema koje nije odobrio proizvođač,
• ako su na vozilu izvršene izmjene ili zamjene koje proizvođač nije ni predvidjeo ni odobrio ili su obavljene bez poštovanja tehničkih uputstava proizvođača (izmjene na instalaciji, ugradnja alarma i drugih uređaja koje nije odobrio proizvođač)
• ako je kvar nastao nemarom korisnika ili njegovim nepoštovanjem uputstava navedenih u vodiču za upotrebu i održavanje vozila
• ako se vozilo ne koristi na uobičajen način ili se koristi za trke,
• ako se vozilo preoptereti, robom ili putnicima.

Pored toga, ugovorna garancija ne pokriva:

• tekuće održavanje, razna prilagođavanja i redovne servise, zatim uobičajene potrošne dijelove kao što su filteri za ulje, zrak, gorivo,
• zamjenu dijelova koji se pri upotrebi vozila troše kako je proizvođač predvidjeo (gume, svećice, metlice brisača, kočne garniture i pločice, frikcione površine spojnice itd.),
• štete nastale u prirodnim nepogodama kao što je grad ili poplava,
• štete nastale u saobraćajnim nesrećama,
• štete nastale kao posljedica upotrebe goriva lošeg kvaliteta ili eksploatacije vozila u nepredviđenim uslovima (loši putevi)
• sve druge troškove koji nisu izričito navedeni u ovoj ugovornoj garanciji, ili zakonskoj garanciji, posebno troškove nastale nemogućnošću upotrebe vozila.

U slučaju zahvata koji su obavljeni na vozilu u skladu s ugovornom garancijom, ona se zbog toga ne produžava, osim kada je drugačije određeno zakonom. Dijelovi ili sklopovi koji su zamjenjeni u skladu s ugovornom garancijom, postaju vlasništvo proizvođača, Automobiles PEUGEOT. U slučaju preprodaje, novi vlasnik vozila uživa pravo na garanciju do njenog isteka, a to je godinu dana od datuma navedenog kao početak garancije, ali samo ako su svi vlasnici vozila ispunjavali uslove po kojima je ova garancija važeća.

Rent a car
Servis


Peugeot informacije

Dvogodišnja ugovorna garancija
Garancija na boju
Garancija protiv korozije
Peugeot servisiBegović d.o.o.

Ovlašteni Peugeot serviser i distributer
Jablanska b.b., 77000 Bihać, BiH
Tel: +387 37 319-134
Fax: +387 37 319-135