Garancija na boju

 

Dvogodišnja ugovorna garancija  |  Garancija na boju  |  Garancija protiv korozije  |  Peugeot servisi

Uz dvogodišnju ugovornu garanciju, proizvođač za vozila PEUGEOT daje garanciju za sve nedostatke po pitanju originalne boje karoserije, od datuma isporuke koji je naveden na "Garantnoj potvrdi" koja je dostavljena klijentu, i to za period od:
• 3 godine za sva putnička vozila (osim za EXPERT Combi i BOXER Combi) i 806 i transformisana putnička vozila.
• 2 godine za sva ostala vozila uključujući EXPERT Combi i BOXER Combi.

Garancija na boju pokriva: Ponovno farbanje cijelog vozila ili njegovog dijela kada se radi o boji koja je oštećena i za koju je Automobiles Peugeot ili njegov predstavnik konstatovao da ne odgovara standardima proizvođača. Garancija se primjenjuje pod uslovom da je vozilo uvijek popravljano u Ovlaštenim Servisima mreže PEUGEOT i da je klijent u odgovarajućem periodu u okviru navedenih servisa izvršio redovne servise kako je naznačeno u knjižici "Redovni i Peugeot" kao i da je vratio u prvobitno stanje eventualna oštećenja vozila.

Garancija na boju ne pokriva: • oštećenje boje karoserije koje su prouzrokovale prirodne pojave, kao što su atmosferske padavine, hemijske, životinjske ili biljne tvorevine, pijesak, so, prirodne pojave (grad, poplave) i drugi spoljašnji faktori (koji jesu ili nisu posledica nesreće),
• oštećenja nastala usljed zanemarivanja ili nepoštovanja preporuka proizvođača od strane korisnika vozila,
• oštećenja nastala u okolnostima koje nisu navedene u ugovornoj garanciji.

Zahvate koji se preduzimaju na ime garancije boje obavezno treba da obavi ovlašteni predstavnik mreže PEUGEOT. U slučaju preprodaje, novi vlasnik vozila uživa pravo na garanciju do njenog isteka, a to je godinu dana ili tri godine, u zavisnosti od vozila, od datuma navedenog u "Garantnoj potvrdi", ali samo ako su svi vlasnici vozila ispunjavali uslove po kojima je ova garancija važeća.

Rent a car
Servis


Peugeot informacije

Dvogodišnja ugovorna garancija
Garancija na boju
Garancija protiv korozije
Peugeot servisiBegović d.o.o.

Ovlašteni Peugeot serviser i distributer
Jablanska b.b., 77000 Bihać, BiH
Tel: +387 37 319-134
Fax: +387 37 319-135